Spring naar content
Complete description of the selected organ

Source: Ansichtkaart.

Source: Ansichtkaart

Veurne, België (West-Vlaanderen) - Sint Walburgakerk
Municipal: Veurne
Region:Vlaanderen
Address: Sint-Walburgastraat, 8630, Veurne

Description nr.: 2004561. Input date: 22/06/2003. Last mutations: 29/05/2017. Information dates from 2016.

Built by: Joseph Loncke & Zn. (1967)
The organ contains older material: Orgelkas hoofdwerk from 1743 by Gobert & Bosquet, Orgelkas positief from 1784 by Jean-Joseph Vanderhaeghen

YearBuilderOpusActivity
1743 Gobert & Bosquet  new organ
1785 Jean-Joseph Vanderhaeghen  enlargement
1809 René Germain  restauration
1813 René Germain  restauration
1909 Edouard & Théophile Delmotte  rebuild
1917 Frans Vos  several works
1920 Frans Vos  several works
1967 Joseph Loncke & Zn.  new organ in old case

 • De Sint Walburgakerk in Veurne werd in de middeleeuwen gebouwd. Het gebouw is niet voltooid: enkel het koor werd opgetrokken. Van de oudere kerk bleven de kruisingtoren en het noordertransept staan. De toren is in 1715 afgebroken. Er kwamen wel enkele uitbreidingen in later tijd. De huidige vorm ontstond in de jaren 1901-1904, na de bouw van een nieuwe dwarsbeuk en een kort kerkschip, bestaande uit slechts twee traveeën.
 • Het orgel in de Sint Walburgakerk te Veurne werd in 1743 gebouwd door de orgelmakers Jean-Godefroy Gobert en Joseph Bosquet. Het werd in de jaren 1784-1785 uitgebreid met een positief in de balustrade aan de koorzijde door Jean-Joseph Van der Haeghen. De kerk bestond op dat moment uit het koor, met en klein gedeelte aan de westzijde hiervan en een noordertransept. Hieraan werd in 1788 een zuidelijke dwarsbeuk werd gebouwd. Het hoofdorgel uit 1743 had twee fronten: een groot aan de zijde van het koor, en een klein aan de zijde van de kleine kerkruimte. Het positief uit 1784 werd ook naar het koor gericht.
 • In de Franse tijd werd de kerk geplunderd. Het pijpwerk van het orgel is waarschijnlijk geroofd. In 1802 werd de voormalige kloosterkerk als parochiekerk in gebruik genomen. René Germain herstelde het orgel in twee fasen. In 1809 werd het hoofdwerk van pijpwerk voorzien, in 1813 het positief en het echomanuaal.
 • Het orgel is in 1909 door de firma Delmotte verbouwd en overgeplaatst naar een nieuwe galerij aan de westzijde van de kerk in het nieuwe schip. Na deze verbouwing nam men het weer in gebruik op 12 augustus 1909. Hierbij werd het orgel bespeeld door de organist van de kerk, dhr. Retsin, en door Charles De Koster. De opstelling van het orgel was merkwaardig: de hoofdwerkkas stond met de rug tegen de noordmuur dwars op de galerij, terwijl het positief in de balustrade was geplaatst.
 • Het orgel is in 1917 door Frans Vos gedemonteerd en opgeslagen. In 1920 herplaatste hij het orgel in de kerk. In de loop van de tijd is de dispositie enigszins gewijzigd. In 1959 voerde Loncke nog een revisie uit, waarbij twee nieuwe registers zijn geplaatst en nieuwe frontpijpen.
 • In de jaren 1966-1967 is het orgel herbouwd door de firma Loncke. Het werd hierna op 9 juli 1967 weer in gebruik genomen met een concert door Chris Dubois. Veel pijpwerk is nieuw gemaakt, evenals alle mechanieken, windladen, de windvoorziening en de klaviatuur. Het orgel is nu in het midden van de galerij opgesteld, met het positief in de balustrade onder de hoofdkas.

Technical data
Hoofdwerk13
Rugwerk10
Borstwerk9
Pedaal10
Total number of stops42
Manual compassC-g'''
Pedal compassC-f'
Key actionMechanisch
Stop actionElectrisch
Windchest(s)Sleeplade

Disposition
Hoofdwerk: Kwintadeen 16', Prestant 8', Holpijp 8', Prestant 4', Roerfluit 4', Kwint 2 2/3', Oktaaf 2', Fluit 2', Kornet 5 rangs, Vulwerk 3 rangs, Cimbel 3 rangs, Trompet 8', Trompet 4'.
Rugwerk: Gedekt 8', Prestant 4', Fluit 4', Nazaard 2 2/3', Oktaaf 2', Terts 1 3/5', Stemmeke 1', Kornet 3 rangs, Vulwerk 3 rangs, Kromhoorn 8'.
Borstwerk: Roerfluit 8', Kwintadeen 8', Gemshoorn 4', Prestant 2', Larigot 1 1/3', Oktaafke 1', Tertiaan 2 rangs, Cimbel 3 rangs, Regaal 8', Tremulant.
Pedaal: Gedekt 16', Oktaafbas 8', Gedekt 8', Kwintbas 5 1/3', Koraalbas 4', Oktaaf 2', Ruispijp 3 rangs, Trompet 16', Trompet 8', Trompet 4'.
Couplers: Hoofdwerk - Rugwerk, Hoofdwerk - Borstwerk, Rugwerk - Borstwerk, Pedaal - Hoofdwerk, Pedaal - Rugwerk, Pedaal - Borstwerk.
Accessories: 2 vrije registeraties, 4 vaste combinaties (p - mf - f - tutti), Afstellers tongwerken, Pedaalomschakeling.

Other dispositions
Different dispositions De dispositie luidde na de werkzaamheden van 1909:
Grand Orgue (C-g'''): Bourdon 16', Montre 8', Flûte Harmonique 8', Gambe 8', Bourdon 8', Quinte 6', Prestant 4', Cornet 5 rangs, Fourniture 5 rangs, Bombarde 16', Trompette 8'.
Récit Expressif (C-g'''): Bourdon 16', Diapason 8', Bourdon 8', Salicional 8', Voix Céleste 8', Flûte Écho 4', Quinte 3', Doublette 2', Basson-Hautbois 8', Trémolo.
Pédale (C-f'): Contrebasse 16', Soubasse 16', Flûte Ouverte 8', Violoncelle 8', Bombarde 16'.
Pédales de Combinaisons: Tirasse Grand-Orgue, Tirasse Récit, Accouplement des Claviers.
Literature
 • Diocèse de Bruges : Église Paroissiale de Sainte-Walburge à Furnes : Bénédiction et Inauguration de l'orgue.
 • Orgelinhuldigingen : België. - In: De Praestant, jrg. 16 nr. 3, juli 1967.
 • Plechtige orgelwijding Sint-Walburgakerk Veurne : Zondag 9 juli 1967, te 15 uur.
 • Het Orgel in de Sint-Walburgakerk te Veurne / A. Deschrevel. - In: De Praestant, jrg. 17 nr. 3, juli 1968.
 • Het historisch orgel in Vlaanderen : Deel IVb Provincie West-Vlaanderen (Arrondissementen Diksmuide, Ieper, Roeselare, Veurne, Tielt en Kortrijk) / A. Fauconnier, P. Roose. - Niet gepubliceerd. - Raadpleegbaar via https://inventaris.onroerenderfgoed.be.
Links http://www.onderzoeksbalans.be/files/Veurne_Veurne_Sint_Walburga.pdf (04/11/2010)

Photo: Giel Daems. Date: 28 augustus 2010.
Photo: Giel Daems
Photo: Giel Daems. Date: 28 augustus 2010.
Photo: Giel Daems
Photo: Giel Daems. Date: 28 augustus 2010.
Photo: Giel Daems
Photo: Frans Sellies. Date: 8 juli 2013.
Photo: Frans Sellies
Photo: Frans Sellies. Date: 8 juli 2013.
Photo: Frans Sellies
Photo: Frans Sellies. Date: 8 juli 2013.
Photo: Frans Sellies
Photo: Nico van Duren. Date: 10 mei 2017.
Photo: Nico van Duren
Photo: Nico van Duren. Date: 10 mei 2017.
Photo: Nico van Duren